Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan cây xanh đô thị

Posted on Dịch vụ 31 lượt xem

Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan cây xanh đô thị

Quy trình chăm sóc cây xanh đô thị

-Duy trì thảm cỏ xanh
-Cắt tỉa, tạo dáng hàng rào, đường diềm
-Cắt tỉa cành, tạo dáng khóm cây
-Cắt tỉa cây cao, cây bóng mát
-Chăm sóc, điều trị và phòng trừ sâu bệnh cho cây xanh
-Trồng dặm thay thế cây xanh

Duy trì – Chăm sóc cây bóng mát

Phân loại cây bóng mát:

Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng – 90 ngày đến 02 năm. -Cây bóng mát loại 1 : Cây cao ≤ 7m và có – đường kính thân cây ≤ 21cm
– Cây bóng mát loại 2: Cây cao ≤ 10m và có đường kính thân cây ≤ 60cm
– Cây bóng mát loại3 : Cây cao > 14m vàcó đường kính thân cây > 60cm

Duy trì cây bóng mát mới trồng

Thành phần công việc:

 • – Tưới nước ướt đẫm gốc cây : 100 lần/năm.
 • – Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện 3 lần/năm.
 • Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi : dùng kéo cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 5 lần/năm.
 • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 3 lần/năm.
 • Quét dọn, vệ sinh quanh gốc cây và quyét dọn rác xà bần quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi quy định : 10 lần/năm.
 • Làm cỏ vun gốc : nhổ sạch cỏ dại quanh gốc cây,thu gom và vận chuyển đến đổ nơi quy định : 5 lần/năm.
 • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công xong.

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát

Thành phần công việc :

 • Chuẩn bị dụng cụ và các vật tư cần thiết đến nơi làm việc.
 • Tưới nước bằng xe bồn.
 • Cắt xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 10 lần/năm.
 • Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 10 lần/năm. Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ. Trồng dặm cỏ 20%
 • Bón phân hữu cỏ thảm cỏ thực trung bình 4 lần/năm .
 • Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 5 lần/năm.
 • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại đúng nơi quy định.

Duy trì cây bóng mát loại 1

Thành phần công việc :

Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động. Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 4 lần/năm. Tẩy chồi thực hiện trung bình 2 lần/năm. Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 2 lần/năm. Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 8 lần/ năm. Dọn dẹp vệ sinh nơi thi công lau dọn vật liệu.

Duy trì cây bóng mát loại 2

Thành phần công việc :

 • Nhận kế hoạch thông báo vê việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
 • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc và giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
 • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 4 lần/năm.
 • Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.
 • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
 • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 2 lần/năm.
 • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 10 lần/ năm.
 • Dọn dẹp vệ sinh sau khi làm việc và cọ rửa dụng cụ làm việc.

Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc :

 • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
 • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
 • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 4 lần/năm.
 • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
 • Dọn dẹp vệ sinh sau khi làm việc và cọ rửa dụng cụ làm việc

Giải toả cành cây gẫy

Thành phần công việc :

 • Quan sát giao thông. Giải tỏa các cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng nhanh chóng.
 • Cắt bằng vết gẫy, sơn vết cắt.
 • Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá và vận chuyển về vị trí theo quy định

Cắt thấp tán, khống chế chiều cao đúng quy định

Thành phần công việc :

Quan sát giao thông. Cắt thấp tán cây và khống chế chiều cao.

Tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể để cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 7 đến 12m. Thu dọn cành, lá cây và thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

Thành phần công việc:
Quan sát giao thông. Tháo gỡ phụ sinh và ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sự sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

Giải tỏa cây gẫy, đổ

Thành phần công việc:

Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường và thông báo cắt điện. Chuẩn bị các dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.

Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 4km, san phẳng hố đào gốc cây. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công xong một cách nhanh chóng.